Tafseer

الحواشي على تفسير الجلالين

الأجهوري: عطية بن عطية الأجهوري البرهان الضرير المصري ت 1190له حاشية على تفسير الجلالين أسماها: الكوكب النيرين في ألفاظ الجلالين.  البغدادي الحنفي: عمر بن عبد الجليل البغدادي الحنفي ت 1194، له حاشية على الجلالين أسماها الكمالين على الجمالين.  الجمل: سليمان…